Algemene Voorwaarden


Fotografie

 1. Een fotoshoot of reportage wordt betaald in twee delen. Bij boeking betaal je een niet te retourneren voorschot van 20%. De datum is pas gereserveerd na betaling van het voorschot. Bij annulatie van de sessie kan dit voorschot gebruikt worden voor een herboeking, het voorschot wordt in geen geval terugbetaald. In geval van laattijdige annulatie van een sessie rekenen we bovenop het voorschot kosten aan omdat we de vrijgehouden plek dan niet meer ingevuld krijgen. Bij afzegging de avond voordien wordt een extra kost van 15% op het totaalbedrag aangerekend, voor afzegging de dag van de sessie zelf rekenen we extra kosten van 35% op het totaalbedrag aan. Voor de Social sessie wordt steeds het volledige bedrag aangerekend bij annulatie.
 2. De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.
 3. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 4. De foto's worden pas bewerkt en openbaar gemaakt nadat het volledige bedrag van de fotoshoot of reportage betaald is. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 30 dagen, worden de foto's gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag.
 5. Een fotoshoot of reportage van Pawtraits & Meowketing wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. Een deel (€30) wordt apart gefactureerd als licentie voor gebruiksrecht (dit heeft geen invloed op de totaalprijs zoals aangegeven op de site). De foto's blijven echter eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
 6. Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden.
 7. De foto's worden geleverd in jpg formaat, en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere.
 8. Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden. Extra zwart–wit omzettingen van de geselecteerde foto's kunnen verkregen worden op aanvraag, overige bewerkingen zijn enkel mogelijk indien het bijbestellingen van de foto's betreft.
 9. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
 10. Bestellingen kunnen enkel worden gemaakt via persoonlijk contact, briefwisseling of e–mail. De bestelling is bindend, bij aankoop verbindt de klant zich tot de aankoop van aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag.
 11. Het ontwerp van grafisch werk (lay–out fotoboek, kaarten e.d.) moet steeds betaald worden, ook als het werk niet gedrukt wordt. De bestanden van dit werk worden niet vrijgegeven, grafisch werk gemaakt door Pawtraits & Meowketing kan enkel via ons gedrukt worden.
 12. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Pawtraits & Meowketing. Na deze periode zal er automatisch een herinnering gestuurd worden met 15% extra kosten tot gevolg.
 13. Betwistingen van facturen kunnen enkel binnen de 7 kalenderdagen.

Foto producten

 1. Alle fotoproducten zoals vergrotingen, aangepaste formaten of digitale tekeningen zullen pas geproduceerd worden na volledige betaling van de factuur.
 2. Poly Art bestellingen worden eerst gecontroleerd. Van zodra de goedkeuring gegeven is, zullen wij overgaan tot facturatie. Nadat de betaling is ontvangen wordt de Poly Art ontwikkeld.
 3. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Pawtraits & Meowketing. Na deze periode zal er automatisch een herinnering gestuurd worden met 15% extra kosten tot gevolg.
 4. Betwistingen van facturen kunnen enkel binnen de 7 kalenderdagen.

Online Marketing

 1. Een online marketing campagne wordt betaald in twee delen. Bij boeking wordt 50% van het totaalbedrag gefactureerd. Van zodra de campagne start wordt de overige 50% aangerekend. Het bedrag kan in onderling overleg ook volledig afgerekend worden bij de start van de campagne.
 2. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Pawtraits & Meowketing de werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van €250.
 3. De klant zorgt ervoor dat al het materiaal 5 dagen voor de start van de campagne is aangeleverd.
 4. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Pawtraits & Meowketing niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.
 5. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Pawtraits & Meowketing. Na deze periode zal er automatisch een herinnering gestuurd worden met 15% extra kosten tot gevolg.
 6. Betwistingen van facturen kunnen enkel binnen de 7 kalenderdagen.

Laatste wijziging
23 december 2022

© 2019 — 2023 Pawtraits & Meowketing — Privacy — Algemene voorwaarden